Friday, February 9, 2018

ШИНЭ САНАА НЬ СЭТГЭЛЧИЛЭН БҮТЭХ БОЛТУГАЙ


ТА БҮХЭНДЭЭ,
АЗ ЖАРГАЛ,
АМЖИЛТ БҮТЭЭЛЭЭР
ДҮҮРЭН БАЙХЫН
ӨЛЗИЙТЭЙ ЕРӨӨЛИЙГ
ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ
ӨРГӨН ДЭВШҮҮЛЬЕ.

Thursday, June 15, 2017

Илтгэлээс

1981.01.29-нд болсон “МТХ-ийн удирдах ажилтны зөвлөлгөөн” дээр Б.Ринчинпэлжээ дарга “Энэ таван жилд агуулахын талбайг 49.9 хувиар нэмэгдүүлж, агуулахын хангамж 28 хувь байсныг 48 хувьд, агуулахын аж ахуйн механикжуулалтын төвшин 28.6 хувь байсныг 40 хувьд тус тус хүргээд байна. Агуулахын аж ахуйн контор өнгөрсөн хугацаанд 36000 ширхэг төрөл бүрийн ачмаг /поддон/, 7200 нүд бүхий тавиурыг үйлдвэрлэж хангамжийн газруудад нийлүүлж... Өнгөрсөн оны мэдээгээр автомашин ашиглалтын коэффициент 0.6, авто-ачигчийнх 0.55-д хүрээд байна. МТХТШИ-ийн Мэргэжил дээшлүүлэх курсээр нь өнгөрч буй хугацаанд 257 хүнд шинээр мэргэжил олгож, 319 хүний мэргэжлийг дээшлүүлж өглөө” гэжээ.
Д.Моломжамц дарга “1980 онд 1975 онтой харьцуулахад хөдөлмөрийн бүтээмж 40.6 хувиар дээшилж, нэг төгрөгийн борлуулалтанд ноогдох зардал 5.7 хувиар хямдарчээ” гэжээ
 [ҮТАрхив].
-оОо-
Жамбалын Сэр-Од багш 2007 онд өгсөн “БНМАУ-ын Улс ардын аж ахуйн материал-техникийн хангамжийн системийн тухай товч танилцуулга” сэдэвт эх сурвалжаас 1980-аад оны үеийн дараах мэдээг харьцуулан сонирхуулъя:
“Материал-техникийн хангамж (МТХ)-ийн салбарын байгууллагуудаар 100 шахам мянган нэрийн бүтээгдэхүүн дамжиж байгаагийн дотор 2000 орчмыг нь хороо хуваарилж, бусдыг нь хорооны харъяа МТХ-ийн газрууд хуваарилж байна. Ерөнхий болон ...удирдах газрууд 8600 гаруй үйлдвэр, барилга, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага, аж ахуйг яамдын харъяаллыг үл харгалзан шаардлагатай бүх материал, тоног төхөөрөмжөөр хангаж, захиалгыг хэрэглэгчдээс шууд хүлээн авч, бараагаа өөрсдөө хуваарилж байна. ...импортоор авч байгаа үйлдвэрлэл-техникийн зориулалттай бүтээгдэхүүний 80 гаруй хувийг ЗХУ эзэлж байна” гэжээ. Харьцуулбал:
    Гаалийн ерөнхий газрын мэдээгээр 2016 онд хувийн ба зарим төрийн өмчийн оролцоотой, тэрчлэн гадаадын хөрөнгө оруулалттай импортлогч аж ахуйн нэгжүүд 151 оронтой худалдаа хийсэн бөгөөд манай нийт импортын 80.6 хувийг дараах орнуудын гарал үүсэлтэй бараа эзэлжээ. Үүнд БНХАУ 31.0%, ОХУ 26.2%, Япон 9.8%, БНСУ 5.9%, АНУ 4.1%, ХБНГУ 3.6% болно.

МТХ-ийн нэгдсэн систем: Зарим баримт шийдвэрийн заалтаас


П.Бадрал даргаас А.Чулуунбатад өгсөн үүргийн дагуу 2017 оны 6 дугаар сарын эхээр Үндэсний төв архив [ҮТА]-ын сан хөмрөгт байгаа баримтаас болон дурсамжаас үзэж дараахыг иш татав:
“МАХН-ын Төв хорооны Улс Төрийн Товчооны 1972 оны 273 дугаар тогтоолыг үндэслэн, БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлөөс тогтоох нь:
1.Яам, тусгай газруудын харъяанд буй материал-техинкийн хангамжийн газар, контор, бааз, агуулахуудыг Улсын төлөвлөгөөний комиссын дэргэдэх Улсын материал-техникийн хангамжийн хороонд 1973 онд нэгтгэж харьяалуулсугай” гэсэн тогтоолын төслийг 1972 оны 12 дугаар сард СнЗ-д явуулжээ [ҮТА].
Улсын төлөвлөгөөний комисс /Д.Содном дарга/-ын 1973.02.14-ний өдрийн 1/358 тоот албан бичгээр БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлд “УТК-ын дэргэдэх Улсын материал-техникийн хангамжийн хороо /УМТХХ/-ны дүрэм”, ”Улс ардын аж ахуйн нийт салбарыг үйлдвэрлэлийн хэрэгслээр хангах заавар”-ын төслүүдийг батлуулахаар хүргүүлжээ [ҮТА].   
Сайд нарын Зөвлөлөөс МТХ-ийн байгууллагыг нэгтгэн төвлөрүүлэх тухай 1974.06.18-нд 238 дугаар тогтоол гаргаж МТХ-ийн нэгдсэн систем бий болсон юм. Улаанбаатар хотод зургаан МТХЕГ; аймаг, хотод Материал-техникийн хангамжийн удирдах газар...., Хатгал, Цагааннуурт МТХ-ийн дамжлага баазыг тус тус байгуулан ажиллуулж эхэлжээ. Х.Гунгаажав, “Миний сэтгэлд үлдсэн МТХУХ”. Мартагдашгүй он жилүүд УБ:2007, х.247-248.
УТК-ын дэргэдэх УМТХХ-ны 1974.07.06-ны өдрийн 1/1361 тоот албан бичгээр Шүүх яаманд “СнЗ-ийн 1974 оны 238 дугаар тогтоолыг биелүүлэхээр ”Улс ардын аж ахуйг үйлдвэр-техникийн зориулалттай бараагаар хангах заавар”, “МТХ-ийн ерөнхий газрын үлгэрчилсэн дүрэм”, СнЗ-ийн тогтоолын төслийг боловруулж хүргүүлэв. Орлогч дарга Д.Гонгор” гэжээ. [ҮТА]
-оОо-
Ч.Дүгэрсүрэн захиралтай Баянгол Пионерийн зуслангийн захиргааг УМТХХ-ны дарга /Б.Ринчинпэлжээ/, ББМҮЯ-ны сайд /О.Тлейхан/-ын 1980.07.07-ны өдрийн 184/250 тоот тушаалаар байгуулжээ [ҮТАрхив].

Monday, June 12, 2017

МТХУХорооны системийн бүтэц 1980


Жамбалын Сэр-Од багш өгсөн “БНМАУ-ын Улс ардын аж ахуйн материал-техникийн хангамжийн системийн тухай товч танилцуулга” сэдэвт эх сурвалжаас 1980-аад оны үеийн дараах бүтцийг иш татаж сонирхуулъя: Үүнд:

МТХУХорооны харьяа аймаг дахь МТХУГазар

СнЗ-ийн 1982 оны 159 дүгээр тогтоолыг үндэслэж МТХТШИнстутийн ажил үүргийг нь Материал-техникийн хангамжийн улсын хороо (МТХУХ)-ны газар хэлтсүүдэд хуваарилан шилжүүлэв.  
1987 оны сүүлчээр МТХУХ татан буугдсаны дараа Эдийн засгийн гадаад харилцаа, хангамжийн яам (ЭЗГХХЯ), харьяа Багахангай дахь МТХУГ1990 онд Худалдаа, хамтын ажиллагааны яам (ХХАЯ), 1990 оны 10-р сард Худалдаа, үйлдвэрийн яам (ХҮЯ), 1996 онд Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн яам (ХААҮЯ), 2000 онд Үйлдвэр, худалдааны яам (ҮХЯ) тус тус байгуулагджээ.
МТХ-ийн байгууллагуудын удирдах ажилтны зөвлөлгөөнийг жил бүр зохион байгуулдаг. “1979 оны ...зөвлөлгөөний шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай” УМТХХ-ны даргын 1979.04.09-ний өдрийн 61 дүгээр тушаал гарчээ. 1975, 1976, 1978, 1979, 1981 оны уг зөвлөлгөөнд тус хорооны харьяа аймаг, хот дахь МТХУГ-ын дарга нар оролцож, хамтын дүгнэлт, шийдвэр гаргаж байжээ. 

  ҮТАрхивын сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа "1975-аас 1981 оны МТХ-ийн удирдах ажилтны зөвлөлгөөн"-ий хөтөлбөр, илтгэлээс болон ахмад ажилтнаас лавлаж гаргасан МТХУГ-ын дарга нарын нэрсийг дараах хүснэгтийг үзнэ үү:   

Дурсамж II бэлтгэл ажил

Тэр үеийн МТХУХорооны орлогч дарга, ЭЗГХХЯамны орлогч сайд П.Бадрал, АҮМЕГ-ын дарга Я.Жамбаа, Хөвсгөл аймаг дахь МТХУГ-ын дарга Л.Балжинням, МТХУХ-ны, ЭЗГХХЯамны мэргэжилтэн Л.Дорждагва, П.Алтанхуяг, Г.Эрдэнэбилэг, Зандансүрэн, А.Чулуунбат нар уулзаж, Материал-техникийн хангамжийн салбарын ахмад ажилтнуудын дурсамж II дэвтрийг бэлтгэх талаар 2017.06.10-нд уулзаж ярилцлаа. Ажлын явц:

Friday, December 30, 2016

Амжилт, бүтээлийн дээдийг хүсэн ерөөе

Ишлэл:
Эшлэл: "Монгол Улсаас БН Киргиз Улсад суугаа Ерөнхий консул Т.Ганболд 12 сарын 26-ны өдөр БНКирУ-ын ГХЯ-нд очиж, консулын патентаа өгч, Экзекватураа гардан авлаа.
БН Киргиз Улсын Гадаад хэргийн дэд сайд А.Усенов Ерөнхий консул Т.Ганболдод экзекватурыг гардуулан өгөв.
Ерөнхий консул Т.Ганболд экзекватураа гардан аваад, БН Киргиз Улсын Гадаад хэргийн дэд сайд А.Усеновт хандаж, хоёр орны найрамдал, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд бүх талаар хамтран ажиллахыг хүсэхийн ялдамд, дараах асуудлуудад анхаарлаа хандуулж, бүх талын дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэв.
Ерөнхий консул Т.Ганболд хэлэхдээ Монгол Улсын Засгийн газар саяхан Бишкек дэх